Bygning: Det Gamle Rådhus

Torvet 2A, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-10456-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
87
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-10456-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Torvet 2 A, 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10456
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
87
Totalt bygningsareal:
87
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
77A, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Det Gamle Rådhus
Notat:
stort klokketårn med ur og vindfløj
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
museum
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b17/26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
bind.værk m.tavl af rød tegl,et særpræ.hus m.mark.udtrk
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
nat.rom.,rådhus,his.bygn.,identitetsgiv. for byen
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
utrolig flot placeret,højtbel. på torvet
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
i.f.h.t. ombygningen 1909, velbevaret
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
meget velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
byens vartegn, en unik bygning
Registreringsdato:
12-05-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Trappe; Andet
Dør/Port:
Flammeret dør; Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims; Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Notat om omgivelser:
det brolagte torv

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ebeltoft gamle Rådhus, nu museum
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Torvet 002 A
Objekt:
Rådhusbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap