Bygning: Tved Kirkebakke 14

Tved Kirkebakke 14, bygning 2, Syddjurs
BBR-nummer:
706-6327-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1677
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
90
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-6327-2
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Tved Kirkebakke 14 , 8420 Knebel
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
6327
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
90
Totalt bygningsareal:
90
Opførelsesår:
1677
Ombygningsår:
1986
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, TVED
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
mødesal
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a37/20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
18-06-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Flammeret dør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Fjord, hav, bugt

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Tved Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Tved Kirkebakke 011-014
Objekt:
Fløj (østlænge, konfirmandstue)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap