Bygning: Jernbanegade 18B

Jernbanegade 18B, bygning 2, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9047-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1600
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
108
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9047-2
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Jernbanegade 18 B, 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
9047
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
108
Totalt bygningsareal:
108
Opførelsesår:
1600
Ombygningsår:
1989
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
35A, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b20/34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
velprop.
Kulturhistorisk vurdering:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
del af gårdmiljø og gammel bystruktur
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
store dele rekonstrueret, forlænget
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
27-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Revledør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Sigvard Rasmussens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Adelgade 028-032
Objekt:
Sidehus (søndre sidehus)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap