Bygning: Den Skæve Kro

Villadsgyde 7, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-10465-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1680
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
299
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-10465-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Villadsgyde 7 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10465
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
299
Totalt bygningsareal:
299
Opførelsesår:
1680
Ombygningsår:
1968
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
129, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Den Skæve Kro
Notat:
ins. i bindingsværk 1725
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
kro
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b17/

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
bindingsværk med styrtrumskonstruktion
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
et af de ældste huse i byen
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
vinkelbygningen er smukt placeret på hjørnet
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
en stor del af murene er sat om
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
stor fortælleværdi
Registreringsdato:
12-05-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Andet
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Villadsgyde 007
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap