Bygning: Byleddet 2

Byleddet 2, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9722-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
133
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9722-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Byleddet 2 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9722
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
133
Totalt bygningsareal:
133
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
1996
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2A, LYNGSBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b09/25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
velprop. bindingsværk stuehus
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
del af intakt firelænget bindingsværkgård
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
del af meget stemningsfuldt anlæg
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
meget udskiftet ved seneste ombygning
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
ny istandsat incl. nyt spåntag
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
fremstår noget overrestaureret - savner patina
Registreringsdato:
30-06-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Andet; Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Byleddet 002
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap