Bygning: Gryden-Rådhuskroen m.fl.

Adelgade 28, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9047-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1600
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
552
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9047-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Jernbanegade 16 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Jernbanegade 18 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 28 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 28 A, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 30 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Adelgade 32 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9047
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
287
Totalt bygningsareal:
552
Opførelsesår:
1600
Ombygningsår:
1989
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
35A, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Gryden-Rådhuskroen m.fl.
Notat:
fint gårdmiljø med svalegange, gammel inskriptionsplade over port, støbejernsafvisere ved porten.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse og butik
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b12/21+22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
magtfuld bindingsværk med udpræget stokværk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
meget velbyg.købm.gård,forhus blandt byens ældste
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
hjørneplacering og fint gårdmiljø
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
diverse mindre ændringer gennem tiderne
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
blandt byens mest betydningsfulde anlæg
Registreringsdato:
26-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Sigvard Rasmussens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Adelgade 028-032
Objekt:
Forhus med sidehus (nordre sidehus)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap