Bygning: Torvet 2

Torvet 2, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-10457-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1704
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
66
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-10457-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Torvet 2 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10457
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
66
Totalt bygningsareal:
66
Opførelsesår:
1704
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
77B, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
gennemstukne bjælker, styrtrum og sugfjæl
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b17/28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
velprop. bindingsværkbygn.,grundmuret gavl
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
del af ældste bebyggelse på torvet
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
meget miljøstøttende til rådhuset
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
nyere vinduer og døre,tegltag,grundmuret gavl
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
miljøstøttende bygning -torvet - rådhuset
Registreringsdato:
12-05-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Notat om omgivelser:
torvet m. Rådhuset

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 2
Objekt:
Forhus med sidehus (del af)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap