Bygning: Nedergade 31

Nedergade 31, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9997-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1737
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
123
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9997-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Nedergade 31 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9997
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
123
Totalt bygningsareal:
123
Opførelsesår:
1737
Ombygningsår:
2014
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
137, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b16/09

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
velprop. bindingsværk trods facadeændring
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
høj fortælleværdi
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
nyere vinduer, døre og tag, nænsom istandsættelse
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
yderst velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
10-05-2011

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Notat om omgivelser:
brolagt gade

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nedergade 31
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap