Bygning: Nørrebakke 10

Nørrebakke 10, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-10098-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1655
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
146
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-10098-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Nørrebakke 10 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10098
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
146
Totalt bygningsareal:
146
Opførelsesår:
1655
Ombygningsår:
1871
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
10, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
bolig
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b18/05

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
særegent med gode proportioner
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
del af gl. udfaldsvej
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
markant i gadebilledet
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
nyere døre og vinduer
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
10-05-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl; Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Notat om omgivelser:
brolagt gade

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Nørrebakke 010
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap