Bygning: Byleddet 2

Byleddet 2, bygning 5, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9722-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9722-5
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Byleddet 2 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
9722
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
91
Opførelsesår:
1800
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2A, LYNGSBÆK
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
bygn. har i modsætning til de øvrige bindingsværksudlænger sin opr. funktion som stald bibeholdt.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
stald
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b09/29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
intakt bindingsværk med gode overflader
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
4-længet ældre gårdanlæg i bindingsværk.traditionel
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
meget helstøbt og autentisk anlæg
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
i.f.h.t. år 1800 - bl.a. nye jernvinduer og dør
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt - især mod gårdsiden
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
sjældent godt eks. på velbevaret traditionalisme
Registreringsdato:
30-04-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Andet
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet; Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
i.f.h.t. nr. 4
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Notat om omgivelser:
pigstensbelagt gårdspl.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Byleddet 002
Objekt:
Lade med lo (sydlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap