Bygning: Jernbanegade 20

Jernbanegade 20, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-9904-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
161
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-9904-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Jernbanegade 20 , 8400 Ebeltoft
Adresse:
Jernbanegade 20 A, 8400 Ebeltoft
Adresse:
Jernbanegade 20 B, 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9904
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
98
Totalt bygningsareal:
161
Opførelsesår:
1700
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
35B, EBELTOFT BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b20/31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
del af ældre gård i byen
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
markerer sig godt i gaden
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
vinduer/døre udskiftet, nyere tegltag med kviste
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-04-2011

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Karnap
Dør/Port:
Flammeret dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Andet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Notat om omgivelser:
pigstensbelagt gårdspl.

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Jernbanegade 20
Objekt:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap