Bygning: Lyngåvej 85

Lyngåvej 85, bygning 1, Favrskov
BBR-nummer:
710-1472-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1790
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
300
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
710-1472-1
Kommune:
Favrskov
Adresse:
Lyngåvej 85 , 8370 Hadsten
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
1472
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
300
Totalt bygningsareal:
300
Opførelsesår:
1790
Ombygningsår:
1979
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
3A, LYNGÅ BY, LYNGÅ
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lyngå Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Lyngåvej 085
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap