Bygning: Pøt Møllevej 15

Pøt Møllevej 15, bygning 1, Favrskov
BBR-nummer:
710-6542-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2264
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
710-6542-1
Kommune:
Favrskov
Adresse:
Pøt Møllevej 15 , 8450 Hammel
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6542
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1182
Totalt bygningsareal:
2264
Opførelsesår:
1700
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1AA, FRIJSENBORG HGD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Frijsenborg
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Pøt Møllevej 015
Objekt:
Hovedbygning (trefløjet)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap