Bygning: Søbygårdsvej 102

Søbygårdsvej 102, bygning 16, Favrskov
BBR-nummer:
710-6542-16
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1810
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
529
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
710-6542-16
Kommune:
Favrskov
Adresse:
Søbygårdsvej 102 , 8450 Hammel
Bygningsnummer:
16
Ejendomsnummer:
6542
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
529
Totalt bygningsareal:
529
Opførelsesår:
1810
Ombygningsår:
2003
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1C, SØBYGÅRD HGD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Søbygård
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Søbygårdsvej 102
Objekt:
Hovedbygning med sidefløj
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap