Bygning: Bidstrupvej 3A

Bidstrupvej 3A, bygning 7, Favrskov
BBR-nummer:
710-17427-7
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1756
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
548
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
710-17427-7
Kommune:
Favrskov
Adresse:
Bidstrupvej 3 A, 8870 Langå
Adresse:
Bidstrupvej 3 B, 8870 Langå
Bygningsnummer:
7
Ejendomsnummer:
17427
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
548
Totalt bygningsareal:
548
Opførelsesår:
1756
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, BIDSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Bidstrup
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bidstrupvej 003 A
Objekt:
Beboelsesbygning (vestre vinkelbygning)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap