Bygning: Ajstrupvej 5

Ajstrupvej 5, bygning 4, Mariagerfjord
BBR-nummer:
846-19328-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
846-19328-4
Kommune:
Mariagerfjord
Adresse:
Ajstrupvej 5 , 9560 Hadsund
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
19328
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
306
Opførelsesår:
1930
Ombygningsår:
2002
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
13A, AJSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
STALD MED TREMPEL
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A16-37

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
16-09-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap