Bygning: Ajstrupvej 2

Ajstrupvej 2, bygning 4, Mariagerfjord
BBR-nummer:
846-19332-4
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
292
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
846-19332-4
Kommune:
Mariagerfjord
Adresse:
Ajstrupvej 2 , 9560 Hadsund
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
19332
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
292
Totalt bygningsareal:
292
Opførelsesår:
1916
Ombygningsår:
1981
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
15A, AJSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Adgang nægtet - registrering ikke mulig
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap