Bygning: ALDERSLY

Ahornvej 5, bygning 1, Mariagerfjord
BBR-nummer:
846-19219-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
75
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
846-19219-1
Kommune:
Mariagerfjord
Adresse:
Ahornvej 5 , 9550 Mariager
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
19219
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
75
Totalt bygningsareal:
75
Opførelsesår:
1911
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4S, ASSENS BY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
ALDERSLY
Notat:
"""Aldersly"" i blænding på gavl af bislag."
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BEBOELSE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b27-9

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Arbejderbolig
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Præges af nyt tagudhæng
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
21-09-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Inskriptioner
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landevejsby/midtvejsby - Ældre byområde, blandet karakter
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om omgivelser:
Arbejderboliger
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap