Bygning: Valdal

Dalbynedervej 14, bygning 1, Randers
BBR-nummer:
730-37310-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
206
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
730-37310-1
Kommune:
Randers
Adresse:
Dalbynedervej 14 , 8970 Havndal
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
37310
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
206
Totalt bygningsareal:
206
Opførelsesår:
1880
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
8A, UDBYOVER
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Valdal
Notat:
Bygningen har kælder. Km.lang alle, der fører op til gården.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
STUEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A10-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nogle nye huller på facaden mod haven.
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Lidt forsømt.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Flot helstøbt anlæg.

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Sålbænk; Frise, bånd
Vindue:
Fladbuet; Nye vinduer; Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap