Bygning: TOFTEGAARD

Ajstrupvej 5, bygning 1, Mariagerfjord
BBR-nummer:
846-19328-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
180
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
846-19328-1
Kommune:
Mariagerfjord
Adresse:
Ajstrupvej 5 , 9560 Hadsund
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
19328
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
180
Totalt bygningsareal:
180
Opførelsesår:
1916
Ombygningsår:
1999
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
13A, AJSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
TOFTEGAARD
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
STUEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A16-34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
16-09-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap