Bygning: Tingvej 33A

Tingvej 33A, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-23140-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
396
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-23140-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Tingvej 33 A, 8543 Hornslet
Adresse:
Tingvej 33 B, 8543 Hornslet
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
23140
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
396
Totalt bygningsareal:
396
Opførelsesår:
1910
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6AZ, HORNSLET
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Hornslet Ting- og Arresthus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Tingvej 033
Objekt:
Hovedfløj med udløberfløj
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap