Bygning: Møllerupvej 24

Møllerupvej 24, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-26266-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1682
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1141
Anvendelse:
Anden bygning til helårsbeboelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-26266-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Møllerupvej 24 , 8410 Rønde
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
26266
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
735
Totalt bygningsareal:
1141
Opførelsesår:
1682
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, MØLLERUP/FEL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Møllerup
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Møllerupvej 024
Objekt:
Hovedbygning (trefløjet)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap