Bygning: Klokkestræde 2

Klokkestræde 2, bygning 1, Samsø
BBR-nummer:
741-9161-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1777
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
72
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
741-9161-1
Kommune:
Samsø
Adresse:
Klokkestræde 2 , 8305 Samsø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9161
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
72
Totalt bygningsareal:
72
Opførelsesår:
1777
Ombygningsår:
1973
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
142A, NORDBY B/S
Zone:
Byzone og landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Klokkestræde 002
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
89/36

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
28-05-1990

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Pap
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Have
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap