Bygning: Dumpen 13

Dumpen 13, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-19613-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
279
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-19613-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Dumpen 13 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
19613
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
151
Totalt bygningsareal:
279
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1977
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
458, VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
hb-5-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
nyt tag, vinduer, dør, kviste
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
22-11-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap