Bygning: Rogenstrupvej 12

Rogenstrupvej 12, bygning 8, Viborg
BBR-nummer:
791-84881-8
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1936
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
155
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-84881-8
Kommune:
Viborg
Adresse:
Rogenstrupvej 12 , 8831 Løgstrup
Bygningsnummer:
8
Ejendomsnummer:
84881
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
155
Totalt bygningsareal:
155
Opførelsesår:
1936
Ombygningsår:
1979
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
4A, ROGENSTRUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
6
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap