Bygning: Gl. Almindvej 4A

Gl. Almindvej 4A, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-32466-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1865
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
123
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-32466-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Gl. Almindvej 4 A, 8800 Viborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
32466
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
123
Totalt bygningsareal:
123
Opførelsesår:
1865
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
6A, ALMIND BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
13-11-1990
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap