Bygning: Bavnevej 43

Bavnevej 43, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-8956-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1884
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
192
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-8956-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Bavnevej 43 , 8831 Løgstrup
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8956
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
192
Totalt bygningsareal:
192
Opførelsesår:
1884
Ombygningsår:
1980
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
5C, VORDE BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BEBOELSE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
10.11/10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap