Bygning: Bavnevej 27

Bavnevej 27, bygning 3, Viborg
BBR-nummer:
791-8867-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1918
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-8867-3
Kommune:
Viborg
Adresse:
Bavnevej 27 , 8831 Løgstrup
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
8867
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
201
Opførelsesår:
1918
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
8A, VORDE BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
10.10/27

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
01-05-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap