Bygning: Bisballevej 42

Bisballevej 42, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-10217-1
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
150
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-10217-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Bisballevej 42 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
10217
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
150
Totalt bygningsareal:
150
Opførelsesår:
1930
Ombygningsår:
1961
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
17A, LYSGÅRD BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
NÆGTET ADGANG
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap