Bygning: Liseborgvej 114

Liseborgvej 114, bygning 3, Viborg
BBR-nummer:
791-64376-3
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-64376-3
Kommune:
Viborg
Adresse:
Liseborgvej 114 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
64376
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
108
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
560A, VIBORG MARKJORDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap