Bygning: Søndersøvej 57A

Søndersøvej 57A, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-104033-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
69
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-104033-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Søndersøvej 57 A, 8800 Viborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
104033
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
69
Totalt bygningsareal:
69
Opførelsesår:
1930
Ombygningsår:
1978
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2Q, SØGÅRDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VILLA
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
02-18/34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
12-11-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap