Bygning: Chr. Erichsøns Vej 7

Chr. Erichsøns Vej 7, bygning 3, Viborg
BBR-nummer:
791-16088-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1939
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
504
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-16088-3
Kommune:
Viborg
Adresse:
Chr. Erichsøns Vej 7 , 8800 Viborg
Adresse:
Chr. Erichsøns Vej 9 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
16088
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
252
Totalt bygningsareal:
504
Opførelsesår:
1939
Ombygningsår:
2004
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
190L, VIBORG MARKJORDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
02/32-16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap