Bygning: Sct. Mogens Gade 55B

Sct. Mogens Gade 55B, bygning 4, Viborg
BBR-nummer:
791-71372-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1905
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
338
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-71372-4
Kommune:
Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 55 B, 8800 Viborg
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
71372
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
157
Totalt bygningsareal:
338
Opførelsesår:
1905
Ombygningsår:
2001
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
7VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BAGHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
02-40/15

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap