Bygning: Hesselbjergvej 7

Hesselbjergvej 7, bygning 3, Viborg
BBR-nummer:
791-41430-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
118
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-41430-3
Kommune:
Viborg
Adresse:
Hesselbjergvej 7 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
41430
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
118
Totalt bygningsareal:
118
Opførelsesår:
1890
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2C, FINDERUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
6
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap