Bygning: Most Møllevej 2

Most Møllevej 2, bygning 3, Viborg
BBR-nummer:
791-112931-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
237
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-112931-3
Kommune:
Viborg
Adresse:
Most Møllevej 2 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
112931
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
237
Totalt bygningsareal:
237
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, MOSTGÅRD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap