Bygning: Gravene 33A

Gravene 33A, bygning 4, Viborg
BBR-nummer:
791-35376-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
594
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-35376-4
Kommune:
Viborg
Adresse:
Gravene 33 A, 8800 Viborg
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
35376
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
198
Totalt bygningsareal:
594
Opførelsesår:
1907
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
196A, VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEBOLIG
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
hb-04-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
nye vinduer
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
23-11-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap