Bygning: Gråbrødre Kloster,

Sct. Mogens Gade 16C, bygning 2, Viborg
BBR-nummer:
791-70805-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1378
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
548
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-70805-2
Kommune:
Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 16 C, 8800 Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 16 D, 8800 Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 16 E, 8800 Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 16 F, 8800 Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 16 G, 8800 Viborg
Adresse:
Sct. Mogens Gade 16 H, 8800 Viborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
70805
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
274
Totalt bygningsareal:
548
Opførelsesår:
1378
Ombygningsår:
2006
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
97A, VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Gråbrødre Kloster,
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sct. Mogens Gade 16C
Objekt:
LÆNGEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
02-38/30-31-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Klosterbygning i 2 plan af røde sten i forskellige formater.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Gråbrødre Kloster.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Unikt klostermiljø omkring gård og mod have.
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Yderst velbevaret.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Unikt historisk miljø.
Registreringsdato:
03-03-2017

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Granit/kampesten
Stilart:
Gotik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Spidsbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Træer

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Gråbrødre Kloster, Hospitalet
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Sankt Mogensgade 016
Objekt:
Klosterfløj (østfløj) og udløberfløj
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap