Bygning: Gravene 38

Gravene 38, bygning 1, Viborg
BBR-nummer:
791-35449-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
320
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-35449-1
Kommune:
Viborg
Adresse:
Gravene 38 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
35449
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
160
Totalt bygningsareal:
320
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
174D, VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gravene 38
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
hb-05-03

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Pudset muret hus i 2 plan med bred frontkvist.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Del af ældre bebyggelse.
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Markerer hjørnet.
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Undertag ombygget. Nyere vinduer.
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Rimelig.
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Pga. miljømæssig værdi.
Registreringsdato:
25-01-2017

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Nuværende funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Nyklassicisme (1915-1930)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap