Bygning: Tulipanvej 1

Tulipanvej 1, bygning 1, Silkeborg
BBR-nummer:
740-5139-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
2002
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2514
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
740-5139-1
Kommune:
Silkeborg
Adresse:
Tulipanvej 1 , 8600 Silkeborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
5139
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
788
Totalt bygningsareal:
2514
Opførelsesår:
2002
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
731, SL MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
B37/32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
præges af uharmonisk facade
Kulturhistorisk værdi:
6
Kulturhistorisk vurdering:
sløret
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
oprindelig facaderytme er tabt. tilbygget
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
7
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap