Bygning: Bådervej 26

Bådervej 26, bygning 1, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-9404-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1938
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
80
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-9404-1
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Bådervej 26 , 9900 Frederikshavn
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9404
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
80
Totalt bygningsareal:
80
Opførelsesår:
1938
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
111Ø, BANGSBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-008-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
noget trykket bungalow
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
25-03-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Pyramidetag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap