Bygning: Ravntoftvej 20

Ravntoftvej 20, bygning 1, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-66718-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
116
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-66718-1
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Ravntoftvej 20 , 9900 Frederikshavn
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
66718
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
116
Totalt bygningsareal:
116
Opførelsesår:
1916
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
35B, UNDERSTED NØ
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-060-06,08

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
11-06-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap