Bygning: Søndergade 219

Søndergade 219, bygning 1, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-90929-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1934
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
60
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-90929-1
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Søndergade 219 , 9900 Frederikshavn
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
90929
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
60
Totalt bygningsareal:
60
Opførelsesår:
1934
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
170BK, BANGSBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
originalt vinduesparti i gavl originale sålbænk af hasleklinker
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-018-08,10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
enkelt bygget rødstens bedre byggeskik
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
står næsten originalt bortset fra vinduer mod gade
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
06-04-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap