Bygning: Lendumvej 210

Lendumvej 210, bygning 2, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-49414-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
134
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-49414-2
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Lendumvej 210 , 9900 Frederikshavn
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
49414
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
134
Totalt bygningsareal:
134
Opførelsesår:
1911
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
38B, SKÆRUM
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
lade
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-046-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
13-05-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny port
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet; Rundbuet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap