Bygning: Rosenhøjvej 50

Rosenhøjvej 50, bygning 4, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-49023-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
207
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-49023-4
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Rosenhøjvej 50 , 9900 Frederikshavn
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
49023
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
207
Totalt bygningsareal:
207
Opførelsesår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
2L, ÅSTED VEST
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
gartneri
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-059-17

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
hvidkalket staldlænge
Kulturhistorisk værdi:
6
Miljømæssig værdi:
6
Miljømæssig vurdering:
meget skæmmende træbeplantning mod gårdside
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
03-06-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap