Bygning: Perron-teatret

Herningvej 25, bygning 1, Silkeborg
BBR-nummer:
740-8881-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1957
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
66
Anvendelse:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
740-8881-1
Kommune:
Silkeborg
Adresse:
Herningvej 25 , 8600 Silkeborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8881
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
66
Totalt bygningsareal:
66
Opførelsesår:
1957
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1570A, SL MARKJORDER
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Perron-teatret
Notat:
markant trærække mellem stationen og pakhus
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
teater
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kulturanlæg

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
B47/31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
meget velprop. bygn.,dårlig skiltning,blændinger,m.v.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
tidl. stationsbygning Lysbro station
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
genkendes fra vejen,trods meget dårlig ombygn,skiltning
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
uheldige blændinger,built up tag på ventesal,skiltning
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
lidt forsømt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
trods begyndende mishandling

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Sålbænk
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Småbygninger - Andet
Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
forplads mod vejen,tidl. pakhus
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap