Bygning: Baggesvognsvej 499A

Baggesvognsvej 499A, bygning 25, Hjørring
BBR-nummer:
860-33323-25
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1744
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
988
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
860-33323-25
Kommune:
Hjørring
Adresse:
Baggesvognsvej 499 A, 9870 Sindal
Adresse:
Baggesvognsvej 499 B, 9870 Sindal
Bygningsnummer:
25
Ejendomsnummer:
33323
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
988
Totalt bygningsareal:
988
Opførelsesår:
1744
Ombygningsår:
1992
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1BD, BAGGESVOGN HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Baggesvogn
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Baggesvognvej 499
Objekt:
Hovedbygning (trelænget)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap