Bygning: HØGHOLT

Hørmestedvej 130, bygning 1, Hjørring
BBR-nummer:
860-34051-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1543
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
540
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
860-34051-1
Kommune:
Hjørring
Adresse:
Hørmestedvej 130 , 9870 Sindal
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
34051
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
270
Totalt bygningsareal:
540
Opførelsesår:
1543
Ombygningsår:
1991
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, HØGHOLT
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
HØGHOLT
Notat:
BYGN. HAR RISALIT PÅ HAVEFACADEN. KOBBERTAGSDÆKKET BEBOELSESTÅRN I BLANKT MURVÆRK. TØRLAGT VOLDSTED OMKRING ANLÆG.
Objekt:
STUEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
-1886
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
16-08-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Veranda, udestue; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer; Nye vindueshuller
Ydermur:
Kalket/malet; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
HØGHOLT
Notat:
BYGN. HAR RISALIT PÅ HAVEFACADEN. KOBBERTAGSDÆKKET BEBOELSESTÅRN I BLANKT MURVÆRK. TØRLAGT VOLDSTED OMKRING ANLÆG.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
STUEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A/23/26-A/23/36

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
(1886)
Tilstandsværdi:
7
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
30-04-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Veranda, udestue; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Notat om omgivelser:
HAVE, PARK/SKOV, BRO, ANDET

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Høgholt
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Hørmestedvej 130
Objekt:
Hovedbygning med tårn
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap