Bygning: Jernbanegade 6

Jernbanegade 6, bygning 1, Hjørring
BBR-nummer:
860-33184-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
474
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
860-33184-1
Kommune:
Hjørring
Adresse:
Jernbanegade 6 , 9870 Sindal
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
33184
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
139
Totalt bygningsareal:
474
Opførelsesår:
1911
Ombygningsår:
1974
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
61, SINDAL BY,SINDAL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
USÆDVANLIG FIN BYGNING MED STOR ORGINALITET OG MEGET FINE DETALJER I DE OPRIN- DELIGE DØRE, VINDUER OG KVISTE. SMUK DETALJERING I MURVÆRK OG UDSMYKNING. BYG- NINGEN HAR STOR BETYDNING SOM BYGNINGSVÆRK OG SOM DEL AF HELHEDEN I BANEGÅRDS- THUS OG HOTEL.
Objekt:
POSTHUS/TIDL.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Plade med inskription fjernet
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
16-08-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer

SAVE-undersøgelse

Notat:
USÆDVANLIG FIN BYGNING MED STOR ORGINALITET OG MEGET FINE DETALJER I DE OPRIN- DELIGE DØRE, VINDUER OG KVISTE. SMUK DETALJERING I MURVÆRK OG UDSMYKNING. BYG- NINGEN HAR STOR BETYDNING SOM BYGNINGSVÆRK OG SOM DEL AF HELHEDEN I BANEGÅRDS- THUS OG HOTEL.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
POSTHUS/TIDL.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
B45/23,24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
21-05-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Sindal gamle Postkontor
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Jernebanegade 006
Objekt:
Postkontorbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap