Bygning: THAGAARDS LADE

Oddevej 38A, bygning 2, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-176506-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1797
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
123
Anvendelse:
Anden bygning til fritidsformål

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-176506-2
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Oddevej 38 A, 9990 Skagen
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
176506
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
123
Totalt bygningsareal:
123
Opførelsesår:
1797
Ombygningsår:
1897
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
278A, SKAGEN BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
THAGAARDS LADE
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
LADEBYGNING
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
82-09A,10A

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
MUREDE GAVL, TRÆBEKLÆDTE FACADER
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
21-03-2000

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Have

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Thagaards Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Oddevej 038 A
Objekt:
Staldbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap