Bygning: Brøndumsvej 4

Brøndumsvej 4, bygning 2, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-173985-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1801
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
166
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-173985-2
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Brøndumsvej 4 , 9990 Skagen
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
173985
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
166
Totalt bygningsareal:
166
Opførelsesår:
1801
Ombygningsår:
1981
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
225, SKAGEN BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
MUSEUM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
85-36,37 86-03A

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
NORDFACADE TRÆBEKLÆDT
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
31-03-2000

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Skagen Museum
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Brøndumsvej 004-006
Objekt:
Havehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap